Дейност на местата за настаняване през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 1 569 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 46.7 хил., а на леглата – 93.7 хиляди. В сравнение с ноември 2020 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 4.0%, а броят на леглата в тях – с 2.4%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през ноември 2021 г., е 431.1 хил., или с 38.4% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Приходите от нощувки през ноември 2021 г. се увеличават с 61.2% в сравнение с ноември 2020 г. и достигат 25.8 млн. лева.

DMalinova
сряда, 12.01.2022 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ