Стопанска конюнктура през декември 2021 година

През декември 2021 г. общият показател на бизнес климата нараства с 2.6 пункта спрямо предходния месец. Подобрение на показателя се наблюдава в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите, а в промишлеността е регистрирано понижение.

DMalinova
четвъртък, 30.12.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ