sgrada 2_2021Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец октомври 2021 г. е 1180,40 лв.

Източник: НОИ