Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. в условията на продължаващата епидемична обстановка пътуванията на български граждани в чужбина са 460.4 хил., или с 40.3% над регистрираните през ноември 2020 година.

През ноември 2021 г. посещенията на чужденци в България са 439.5 хил., или с 55.2% повече в сравнение с ноември 2020 г., като транзитните преминавания са 55.1% (242.2 хил.) от всички посещения на чужденци в страната.

DMalinova
четвъртък, 30.12.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ