Индекс на разходите на работодателите за труд през третото тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на НСИ през третото тримесечие на 2021 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13.8% спрямо третото тримесечие на 2020 година.

AIPetrova
вторник, 21.12.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ