Индекси на цените на производител в промишлеността, ноември 2021 година

Общият индекс на цените на производител през ноември 2021 г. се увеличава с 5.8% в сравнение с предходния месец и с 31.0% спрямо ноември 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през ноември 2021 г. нараства с 8.4% спрямо предходния месец и с 35.4% спрямо ноември 2020 година.

DMalinova
четвъртък, 30.12.2021 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ