Използване на информационни и комуникационни технологии в предприятията през 2021 година

През 2021 г. 96.1% от нефинансовите предприятия с 10 и повече заети лица имат достъп до интернет. С фиксирана интернет връзка разполагат 85.7% от предприятията, като при 39.8% максималната скорост за сваляне на данни е по-висока от 100 Mbps.

DMalinova
петък, 10.12.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ