България и ЕС: Потребление на човек от населението в стандарти на покупателната способност през 2020 година

Потреблението на човек от населението варира от 61 до 145% от средното равнище за ЕС-27_2020.

DMalinova
сряда, 15.12.2021 – 17:30

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ