Туристически пътувания и разходи за туризъм на населението през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

През третото тримесечие на 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 1 327.7 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 95.5%, са пътували само в страната, 4.0% – само в чужбина, а 0.5% са пътували както в страната, така и в чужбина.

AIPetrova
понеделник, 22.11.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ