Стопанска конюнктура през ноември 2021 година

През ноември 2021 г. общият показател на бизнес климата намалява с 2.2 пункта в сравнение с октомврийското си равнище в резултат на влошения бизнес климат в строителството, търговията на дребно и сектора на услугите.

DMalinova
понеделник, 29.11.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ