Производство и доставки на енергийни продукти, септември 2021 година

През септември 2021 г. спрямо август 2021 г. нараства производството на: твърди горива – с 10.6%, и електроенергия – с 3.9%. Същевременно намалява производството на: пропан-бутанови смеси – с 18.2%, безоловен бензин – с 13.7%, и дизелово гориво – с 12.8%. Производството на природен газ остава без изменение.

През септември 2021 г. спрямо август 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива – с 8.7%, и природен газ – с 5.1%. Същевременно намаляват доставките на: пропан-бутанови смеси – с 14.6%, безоловен бензин – с 9.8%, дизелово гориво – с 8.4%, и електроенергия – с 12.7%.

DMalinova
понеделник, 29.11.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ