Обществена консултация относно новата регулаторна рамка за европейската статистика на населението

DMalinova
понеделник, 01.11.2021 – 13:50

Европейската комисия разработва нова регулаторна рамка за европейската статистика на населението, чиято цел е да обедини демографската статистика, статистиката на миграциите и преброяването. В тази връзка се провежда обществена консултация и всички заинтересовани страни – институции, организации и граждани, се приканват да дадат своето мнение до 23 декември 2021 година.

Европейската статистика на населението обхваща преброяването на населението и жилищния фонд, демографската статистика и международната миграция, включително промените на местоживеенето между страните в рамките на Европейския съюз, от и към него, както и придобиването и загубата на гражданство.

Европейската статистика на населението не включва статистика на административните процедури по отношение на миграцията (като молби за убежище и разрешения за пребиваване), както и статистика на европейските социални изследвания (като изследване на доходите и условията на живот или на работната сила).

Създаването на регламент за европейската статистика на населението има за цел да осигури релевантна, съгласувана и сравнима статистика на населението във време на демографски, миграционни, социални и икономически промени. Обществената консултация включва както оценка на съществуващото европейско законодателство, така и възможностите за бъдеща модернизация.

Въпросникът за обществена консултация относно европейската статистика на населението може да попълните на страницата на Евростат: EUSurvey – Въпросник (europa.eu). Изследването се провежда на всички официални езици в ЕС. Проучването отнема от 20 до 40 мин. и се състои от четири секции, които включват въпроси за това как европейската статистика за населението е работила до сега и как може бъде подобрена.

Ако не можете да изпратите Вашия отговор онлайн, пишете на е-mail: ESTAT-CENSUS@ec.europa.eu. Консултацията е отворена до 23:59 ч. на 23 декември 2021 година.

На страницата на Евростат може да прочетете повече за:


Източник: НСИ