Инфлация и индекси на потребителските цени за октомври 2021 година

Индексът на потребителските цени за октомври 2021 г. спрямо септември 2021 г. е 101.8%, т.е. месечната инфлация е 1.8%.

AIPetrova
понеделник, 15.11.2021 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ