Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през третото тримесечие на 2021 година

През третото тримесечие на 2021 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 846 жилищни сгради с 8 877 жилища, на 9 административни сгради/офиси и на 1 183 други сгради. Започнал е строежът на 1 357 жилищни сгради с 6 526 жилища в тях, на 14 административни сгради/офиси и на 575 други сгради.

DMalinova
четвъртък, 04.11.2021 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ