Доходи, разходи и потребление на домакинствата през третото тримесечие на 2021 година

Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. е 1 938 лв. и спрямо същия период на 2020 г. се повишава с 10.5%. 

Общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2021 г. е 1 808 лв. и се увеличава с 15.2% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

През третото тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя спрямо същото тримесечие на 2020 година.

AIPetrova
вторник, 16.11.2021 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ