Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през третото тримесечие на 2021 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. е 838, а новопостроените жилища в тях са 3 390. Спрямо третото тримесечие на 2020 г. сградите са с 61 по-малко, или с 6.8%, а жилищата в тях намаляват с 533, или с 13.6%.

DMalinova
петък, 05.11.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ