Стопанска конюнктура през октомври 2021 година

През октомври 2021 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 2.3 пункта спрямо предходния месец. По-неблагоприятен бизнес климат е регистриран в промишлеността, търговията на дребно и сектора на услугите, а в строителството показателят запазва равнището си от септември.

DMalinova
четвъртък, 28.10.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ