Производство и доставки на енергийни продукти, август 2021 година

През август 2021 г. спрямо юли 2021 г. нараства производството на: твърди горива – с 30.1%, пропан-бутанови смеси – с 37.5%, безоловен бензин – с 2.5%, дизелово гориво – с 14.7%, и електроенергия – с 0.7%. Производството на природен газ остава без изменение.

През август 2021 г. спрямо юли 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива – с 30.3%, пропан-бутанови смеси – със 17.1%, и безоловен бензин – с 2.0%. Същевременно намаляват доставките на: дизелово гориво – с 4.8%, природен газ – с 24.3%, и електроенергия – с 0.8%.

DMalinova
петък, 29.10.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ