Инфлация и индекси на потребителските цени за септември 2021 година

Индексът на потребителските цени за септември 2021 г. спрямо август 2021 г. е 100.4%, т.е. месечната инфлация е 0.4%.

AIPetrova
понеделник, 18.10.2021 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ