Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” през август 2021 година

По предварителни сезонно изгладени данни през август 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени намалява с 1.1% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 12.0% в сравнение със същия месец на предходната година.

DMalinova
петък, 08.10.2021 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ