Дейност и състояние на нефинансовите предприятия в условията на епидемична обстановка през септември 2021 година

Основни резултати от проведеното кратко бизнес изследване сред нефинансовите предприятия с цел предоставяне на информация за ефекта на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка, свързани с COVID-19, върху най-засегнатите сектори на икономиката в страната.

AIPetrova
вторник, 26.10.2021 – 16:50

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ