България и ЕС: Дефицит и дълг на институционален сектор „Държавно управление” през 2020 година

През 2020 г. държавните дефицит и дълг на ЕС се увеличават в сравнение с 2019 година. В ЕС дефицитът към БВП бележи ръст от 0.5% за 2019 г. на 6.9% за 2020 г., а държавният дълг нараства от 77.2% в края на 2019 г. на 90.1% в края на 2020 година.

AIPetrova
четвъртък, 21.10.2021 – 14:30

Прессъобщение


Източник: НСИ