Стопанска конюнктура през септември 2021 година

През септември 2021 г. общият показател на бизнес климата спада с 2.4 пункта в сравнение с август. Понижение на показателя се наблюдава в промишлеността, строителството и търговията на дребно, а в сектора на услугите запазва приблизително нивото си от предходния месец.

DMalinova
сряда, 29.09.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ