Производство и доставки на енергийни продукти, юли 2021 година

През юли 2021 г. спрямо юни 2021 г. нараства производството на: твърди горива – с 97.7%, пропан-бутанови смеси – с 33.3%, безоловен бензин – с 8.0%, и електроенергия – с 18.9%. Същевременно намалява производството на дизелово гориво – с 5.4%, а производството на природен газ остава без изменение.

През юли 2021 г. спрямо юни 2021 г. нарастват доставките на: твърди горива – с 96.8%, безоловен бензин – с 11.1%, дизелово гориво – с 31.4%, природен газ – с 12.6%, и електроенергия – с 9.8%. Доставките на пропан-бутанови смеси остават без изменение.

DMalinova
сряда, 29.09.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ