Инфлация и индекси на потребителските цени за август 2021 година

Индексът на потребителските цени за август 2021 г. спрямо юли 2021 г. е 100.8%, т.е. месечната инфлация е 0.8%.

DMalinova
сряда, 15.09.2021 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ