nssi118Националният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2021 г. е 1138,18 лв.

Източник: НОИ