Производство и доставки на енергийни продукти, юни 2021 година

През юни 2021 г. спрямо май 2021 г. намалява производството на: твърди горива – с 58.2%, безоловен бензин – с 6.7%, дизелово гориво – с 9.3%, и електроенергия – с 3.5%. Производството на пропан-бутанови смеси и природен газ остава без изменение.

През юни 2021 г. спрямо май 2021 г. нарастват доставките на: пропан-бутанови смеси – с 6.1%, безоловен бензин – с 35.3%, и електроенергия – с 3.1%. Същевременно намаляват доставките на: твърди горива – с 57.1%, и природен газ – с 1.7%. Доставките на дизелово гориво остават без изменение.

DMalinova
понеделник, 30.08.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ