Индекси на оборота в услугите през второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни през второто тримесечие на 2021 г. общият индекс на оборота за сектор „Транспорт, складиране и пощи“, изчислен от сезонно изгладени данни, се увеличава с 0.9% спрямо първото тримесечие на 2021 година. В сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ общият индекс на оборота нараства с 4.7%.

DMalinova
вторник, 24.08.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ