По предварителни сезонно изгладени данни през юни 2021 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети“ по съпоставими цени нараства с 1.5% спрямо предходния месец. При календарно изгладените данни за оборота е отчетен ръст от 22.7% в сравнение със същия месец на предходната година.

Източник: НСИ