Доходи, разходи и потребление на домакинствата през второто тримесечие на 2021 година

Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 894 лв. и спрямо същия период на 2020 г. се повишава с 11.6%. 

Общият разход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2021 г. е 1 666 лв. и се увеличава с 20.3% спрямо същото тримесечие на 2020 година.

През второто тримесечие на 2021 г. потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство се променя спрямо същото тримесечие на 2020 година.

DMalinova
вторник, 17.08.2021 – 11:00

Прессъобщение


Източник: НСИ