Дейност на финансовите предприятия и на сдруженията и фондациите през 2020 година (предварителни данни)

В Националния статистически институт по предварителни данни годишен отчет за дейността си през 2020 г. са представили 49 лицензирани застрахователя, 9 пенсионноосигурителни дружества и 28 управлявани от тях пенсионни фонда, 256 специализирани инвестиционни предприятия и 9 558 сдружения и фондации.

DMalinova
вторник, 31.08.2021 – 11:00

Прессъобщение

Статистическа област


Източник: НСИ