През периода януари – април 2021 г. износът на стоки от България за ЕС се увеличава с 21.7% спрямо същия период на 2020 г. и е на стойност 14 253.7 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС нараства с 19.8% и достига 14 196.8 млн. лева.

През април 2021 г. износът за ЕС се увеличава с 59.7% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 904.2 млн. лв., а вносът нараства с 56.7% и е на стойност 3 596.7 млн. лева.

Източник: НСИ