Утре, 9 юли, статистическата общност ще си вземе последно сбогом с проф. Димитър Радилов, доктор на икономическите науки, колега и дългогодишен преподавател в Икономическия университет във Варна, предал интереса си към статистиката на поколения млади хора.

Напусна ни ерудиран учен, член на Управителния съвет на Сдружението на статистиците в България от 1999 г. досега, на Висшия статистически съвет към НСИ (1991 – 2008), на редколегията на сп. „Статистика“ (2011 – 2014), чийто професионален път допринася за развитието на съвременната българска статистика.

Източник: НСИ