Общият индекс на цените на производител през юни 2021 г. се увеличава с 1.0% в сравнение с предходния месец и с 13.0% спрямо юни 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през юни 2021 г. нараства с 1.3% спрямо предходния месец и с 9.9% спрямо юни 2020 година.

Източник: НСИ