Европейският консултативен съвет за статистическо управление започва партньорска проверка на Евростат

Източник: НСИ