nssi buildingС решения на Министерския съвет на Република България е променен съставът на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ).

Източник: НОИ