През периода януари – март 2021 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 1.0% в сравнение със същия период на 2020 г. и е в размер на 5 025.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни нараства със 7.2% и е на стойност 6 519.3 млн. лева.

Източник: НСИ