През първото тримесечие на 2021 г. (1-ва – 13-а седмица вкл.) броят на умрелите лица е 36 152, а коефициентът на обща смъртност – 21.1‰. Спрямо същия период на миналата година смъртните случаи се увеличават със 7 491, или с 26.1%. Смъртността при мъжете е по-висока (22.9‰) в сравнение с тази при жените (19.3‰).

Източник: НСИ