През април 2021 г. Националният статистически институт започва провеждането на анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот 2021“.
 

Източник: НСИ