През март 2021 г. Националният статистически институт започна работа по проект Подобряване на данните за кръгова икономика – отпадъци от опаковки и строителни отпадъци, който се изпълнява съгласно Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 101023440 – 2020-BG-CEPCW.

Източник: НСИ