През 2020 г. държавният дефицит и дълг на ЕС се увеличава в сравнение с 2019 година. В ЕС дефицитът към БВП бележи ръст от 0.5% за 2019 г. на 6.9% за 2020 г., а държавният дълг нараства от 77.5% в края на 2019 г. на 90.7% в края на 2020 година.

Източник: НСИ