През 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 4.1% спрямо 2019 г. и е на стойност 35 836.5 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 9.2% и достига 36 555.6 млн. лева.

През декември 2020 г. износът на стоки за ЕС се увеличава с 10.3% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 705.2 млн. лв., а вносът на стоки нараства с 1.3% и е на стойност 3 184.2 млн. лева.

Източник: НСИ