Експерти от националните статистически институти в региона на Черно море ще разработят списък със социални и икономически индикатори, чрез които ще може да се обмени статистическа информация и да се очертае картина за моментното състояние на региона и икономическото и социалното въздействие на коронакризата.

Източник: НСИ