nssiНационалният осигурителен институт обявява, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2021 г. е 1157,77 лв.

Източник: НОИ