Работоспособността на автоматичните съобщенията за промяна на регистрационни данни за адрес на обект, свидетелство за сервизна фирма и срок на сервизен договор на фискалните устройства и интегрираните системи за управление на търговската дейност (ИАСУТД) е възстановена.

 

 

Източник: НАП