Публикувана е нова версия 2.12 на клиентския софтуер за „Трудови договори“, в сила от 01.03.2021 г.

Новото във версията е:

При попълване в поле 8 „Основание на договора“ на код 10, 11, 12 и 18  не се изисква попълване на поле 12 „Срок на договора“.


Източник: НАП