По предварителни данни през четвъртото тримесечие на 2020 г. БВП на един зает намалява реално с 2.9% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Източник: НСИ