По предварителни данни за 2020 г. БВП на един зает намалява реално с 1.9% в сравнение с предходната година.

Източник: НСИ