През 2020 г. коефициентът на безработица е 5.1% и се увеличава с 0.9 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 73.4% и намалява с 1.6 процентни пункта в сравнение с 2019 година.

Източник: НСИ