Общият индекс на цените на производител  през февруари 2021 г. се увеличава с 1.3% в сравнение с предходния месец и с 3.1% спрямо февруари 2020 година. Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през февруари 2021 г. се увеличава с 0.9% спрямо предходния месец и с 1.1% спрямо февруари 2020 година.

Източник: НСИ